Associazioni

Bildungsausschuss Laag
VKE
Circolo Culturale Laghetti
A.N.A. Gruppo Alpini Laghetti
Deutscher Kulturverein Laag
Bibliothek - Leihstelle Laag
Circolo ACLI aps Laghetti